ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงผังประเทศ เพื่อจัดทำผังนโยบายระดับประเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 39 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมงานสมนา IFSEA2020 Summit จะจัดขึ้วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ ไบเทค มีสัมนาให้ความรู้มากกว่า 40 หัวข้อ ภายใต้โปรแกรมนี้ทุกท่านจะได้พบกับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์โปรเจคที่ประสบความสำเร็จอย่างมากให้ชาวไทยได้ศึกษากัน เมื่อสัมนาเสร็จตามด้วยการพาคณะผู้เข้าฟังไปดูเทคโนโลยีที่ใช้จริง นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในส่วนของฮอลจัดแสดงสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 74 รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม