ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 48 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 14 รายการ และรถยนต์ราชการรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน นข-1615 จันทบุรี ที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 คัน รวมเป็น 15 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2562

news 251162

Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงาน " Home Care & Rehabilitation : การดูแล และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น" และ "Tourism for All : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณโซน B ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

276126