ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี (วันที่ 30 ต.ค 60)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการคัดเลือกภาพถ่ายผลงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ดำเนินการเกี่ยวเนื่องกับการถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด...คลิก

prameru 601026 21

 

โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริการโครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๑) จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่