ข่าวประชาสัมพันธ์

Thailand Friendly Design Expo 2019 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงาน " Home Care & Rehabilitation : การดูแล และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น" และ "Tourism for All : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณโซน B ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

276126

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม / ระบบลงทะเบียนออนไลน์

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม