ครม.ประกาศ 9 เม.ย.55 เป็นวันหยุดราชการ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
        ครม.ประกาศให้วันที่ 9 เม.ย.เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และให้ไว้ทุกข์ระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2555 รวม 3 วัน
       สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องการกำหนดวันหยุดและไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน นี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ส่วนห้วงวันพระราชพิธีระหว่าง 8-10 เมษายนขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์โดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ