โครงการคัดเลือกภาพถ่ายผลงานพระเมรุมาศฯ จำลอง

โครงการคัดเลือกภาพถ่ายผลงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ดำเนินการเกี่ยวเนื่องกับการถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด...คลิก

prameru 601026 21