งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี (วันที่ 30 ต.ค 60)

รายละเอียดเพิ่มเติม