คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้ทางรถฉุกเฉิน และแอปพลิเคชั่น EMS 1669 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการให้ความสำคัญกับการให้ทางรถฉุกเฉิน นำส่งผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินให้ถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงได้เร็วที่สุด และการแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สามารถระบุพิกัดจุดเกิดเหตุและข้อมูล

ชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การให้ทางรถฉุกเฉิน