ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมฯ ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส 

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย ในวันศูกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดเพิ่มเติม