ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎ์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 2 ตอน รุ่นปี ค.ศ. 1998 ยี่ห้อมาสด้า สีน้ำตาล - น้ำเงิน หมายเลยทะเบียน กค 7252 สุราษฎร์ธานี ใช้ประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รายละเอียดเพิ่มเติม