คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการดำเนินงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2562 กำหนดจัดงาน "คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต" ในโอกาสครบรอบ 102 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม