มูลนิธอนุสรณ์วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกรียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รายละเอียดเพิ่มเติม