ขอเชิญเที่ยวงาน “Building & FM Expo 2019”งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารโรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12