แผนที่เส้นทางวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

katin_54_map

        กำหนดการถวายกฐินพระราชทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2554ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554    แผนที่เส้นทางคลิกที่นี