ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พนักงานวิศวกรโยธา
 2561-10-03 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-09-27 02:51AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ยะลา

พนังานวิศวกรโยธา

chang3.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ยะลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ยะลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2561-09-27
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-10-03 12:00AM)
ฮิต:
1915 ฮิต