ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน
 2561-10-11 09:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-10-07 06:12PM
 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่

พนักงานนิติกร

041061.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2561-10-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-10-11 09:00AM)
ฮิต:
1199 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer