ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-10-19 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-10-09 11:33AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ(พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

3.ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

4. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

Scan_20181009 (16).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-10-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-10-19 04:30PM)
ฮิต:
930 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร