ประกาศรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
 2563-10-26 04:30PM
 
 2561-10-26 11:29AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

3.ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

4.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

Scan_20181026 (2).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-10-24
สิ้นสุดใน:
150 วัน, 18:14:22
ฮิต:
1740 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร