ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญ
 2560-12-06 11:59PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-11-09 10:37AM
 กองการเจ้าหน้าที่

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

085048pdf406.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
8
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2560-11-07
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2560-12-06 11:59PM)
ฮิต:
2593 ฮิต