ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2562-01-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-11-29 04:38PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

Scan_20181129 (17).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-11-29
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-31 04:30PM)
ฮิต:
990 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร