ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สิ้นสุดประกาศ วันที่ 21 ธันวาคม 2561)
 2561-12-20 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-11 02:35PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก

พนักงานโยธา

Pacard phitsanulok job.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
พิษณุโลก, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พิษณุโลก, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-11
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-12-20 12:00AM)
ฮิต:
1126 ฮิต