ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ และสถาปนิกปฏิบัติการ
 2561-01-10 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-12-15 04:28PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

pdf152.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
0
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2560-12-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-01-10 04:30PM)
ฮิต:
2101 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทราบ