ประกาศรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2562-03-05 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-02-26 04:17PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก และตำแหน่งพนักงานโยธา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พนักงานราชการทั่วไป 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก

ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 002  นางสาวฐาปนี  แพงคำ

ลำดับที่ 2 เลขประจำตัวสอบ 006  นายจวนจักรี    นพนิช

ลำดับที่ 3 เลขประจำตัวสอบ 004  นายธีรยุทธ      ลิ้มในเมือง

ลำดับที่ 4 เลขประจำตัวสอบ 012  นายอลงกรณ์   ผลจันทร์

ลำดับที่ 5 เลขประจำตัวสอบ 011  นางสาวชฎารัช  พัชนี

ลำดับที่ 6 เลขประจำตัวสอบ 010  นางฐิติมา         นาอิ่น

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา

ลำดับที่ 1 เลขประจำตัวสอบ 007  นายชลธิป       ศรพรหม

ลำดับที่ 2 เลขประจำตัวสอบ 008  นายเฉลิมพร    เหม่นครบุรี

ลำดับที่ 3 เลขประจำตัวสอบ 005  นายกล้าณรงค์  ศรีเมืองบุญ

DOC260219-26022019162923.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
นครราชสีมา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
นครราชสีมา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-02-26
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-03-05 12:00AM)
ฮิต:
897 ฮิต