ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการด้านการจัดการงานทั่วไป
 2562-03-04 10:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-02-28 10:17AM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

การจัดการงานทั่วไป

511.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-02-28
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-03-04 10:00AM)
ฮิต:
846 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer