ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2562-05-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-03-05 03:52PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานนิติกร

2.พนักงานวิศวกร

Scan_20190305 (18).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-03-05
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-05-30 04:30PM)
ฮิต:
1263 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร