ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา
 2562-05-25 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-04-25 02:45PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. จันทบุรี

ผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศพนักงานราชการ.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
จันทบุรี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
จันทบุรี, ภาคตะวันออก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-04-25
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-05-25 12:00AM)
ฮิต:
1718 ฮิต