ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพิ่มเติม
 2562-07-31 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-05-01 01:18PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพิ่มเติม

Scan_20190501 (19).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-01
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-31 12:00AM)
ฮิต:
1428 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร