ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 2562-05-17 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-05-10 10:44AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เพชรบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์

prakad10-5-62.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เพชรบูรณ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เพชรบูรณ์, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-05-17 04:30PM)
ฮิต:
863 ฮิต