ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 2562-05-29 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-05-15 10:22AM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

1. นิติกร 1 ตำแหน่ง (ป.ตรี)

2. ธุรการ 1 ตำแหน่ง (ปวช.)

1139.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-05-29 04:30PM)
ฮิต:
1400 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer