ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานเขียนแบบ และพนักงานช่างไม้
 2564-05-30 04:30PM
 
 2562-05-16 09:27AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

2.ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ

3.ตำแหน่งพนักงานช่างไม้

Scan_20190516 (3).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-15
สิ้นสุดใน:
325 วัน, 05:11:16
ฮิต:
892 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร