ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานวิศวกร
 2562-07-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-05-16 09:01AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

2.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.ตำแหน่งพนักงานวิศวกร

Scan_20190516 (2).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-31 04:30PM)
ฮิต:
1375 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร