ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานวิศวกร
 2564-06-30 04:30PM
 
 2562-05-29 10:15AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

2.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.ตำแหน่งพนักงานวิศวกร

Scan_20190529.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-28
สิ้นสุดใน:
350 วัน, 21:10:15
ฮิต:
1186 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร