ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 2562-06-04 08:30AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-05-29 09:50AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เพชรบูรณ์
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เพชรบูรณ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เพชรบูรณ์, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-28
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-06-04 08:30AM)
ฮิต:
852 ฮิต