ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา
 2562-06-17 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-05-30 11:44AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ชัยนาท

พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง

1. วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

Chainat 62.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ชัยนาท, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
-
วันที่เริ่มต้น:
2562-05-30
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-06-17 04:30PM)
ฮิต:
806 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ