ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
 2562-06-28 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-06-13 03:27PM
 กองตรวจราชการ

พนักงานธุรการ

1397[1].pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-06-13
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-06-28 04:30PM)
ฮิต:
630 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer