ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
 2562-08-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-06-14 02:18AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 2.ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

Scan_20190614 (5).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-06-14
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-08-30 04:30PM)
ฮิต:
1026 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร