ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 2562-08-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-06-19 04:33PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร

2.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Scan_20190619 (36).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-06-18
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-08-30 04:30PM)
ฮิต:
2148 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร