ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2561-01-31 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-01-10 02:42PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

pdf488.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-01-10
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-01-31 12:00AM)
ฮิต:
2276 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน