ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 2562-09-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-07-04 01:13AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scan_20190704 (24).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-07-04
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-09-30 04:30PM)
ฮิต:
603 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร