ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ งานด้านธุรการฯ
 2562-07-31 04:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-07-22 02:00AM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

จ้างเหมาบริการ งานด้านธุรการฯ

620722.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-07-22
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-31 04:00PM)
ฮิต:
677 ฮิต