ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
 2562-09-06 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-08-06 03:05PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุทัยธานี

พนักงานโยธา

announce4.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุทัยธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุทัยธานี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-08-06
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-09-06 12:00AM)
ฮิต:
1336 ฮิต