ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร
 2562-08-13 04:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-08-06 03:41PM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ปฏิบัติงานด้านนิติกร

3725-2562.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-08-06
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-08-13 04:00PM)
ฮิต:
570 ฮิต