ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก พนักงานวางผังเมือง พนักงานโยธา
 2562-10-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-08-15 02:50PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง  ๑.พนักงานสถาปนิก

              ๒ พนักงานวางผังเมือง

              ๓.พนักงานโยธา

Scan_20190815 (14).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-08-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-10-30 04:30PM)
ฮิต:
655 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร