ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-01-23 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-01-10 04:07PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

pdf492.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
5
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-01-10
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-01-23 04:30PM)
ฮิต:
2089 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน