ประกาศรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 2564-08-16 04:30PM
 
 2562-08-16 04:58PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

Scan_20190816 (20).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-08-16
สิ้นสุดใน:
570 วัน, 05:12:26
ฮิต:
607 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร