ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
 2562-09-04 04:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-08-20 03:11PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พัทลุง

ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

job_200862.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พัทลุง, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-08-20
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-09-04 04:00PM)
ฮิต:
1240 ฮิต