ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงานจัดสถานที่พิธีการ และพนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 2564-08-20 04:30PM
 
 2562-08-20 06:05PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

2.ตำแหน่งพนักงานจัดสถานที่พิธีการ

3.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Scan_20190820 (35).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-08-19
สิ้นสุดใน:
574 วัน, 04:08:02
ฮิต:
480 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร