ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง (จังหวัดพัทลุง)
 2562-09-25 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-09-09 02:58PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานผังเมือง

9092019.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พัทลุง, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-09-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-09-25 04:30PM)
ฮิต:
314 ฮิต