ประกาศรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) นายช่างโยธาปฏิบ
 2564-09-30 04:30PM
 
 2562-09-30 03:57PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร)

2.ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Scan_20190930 (17).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-09-29
สิ้นสุดใน:
615 วัน, 03:01:09
ฮิต:
569 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร