ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเลขานุการและงานสารบรรณ (กองมาตรฐานราคากลาง)
 2562-10-18 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-10-09 10:36AM
 กองมาตรฐานราคากลาง

เลขานุการและงานสารบรรณ

09102561.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2562-10-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-10-18 04:30PM)
ฮิต:
821 ฮิต