ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
 2562-10-15 11:59PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-10-15 03:01PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เพชรบูรณ์
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เพชรบูรณ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เพชรบูรณ์, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-10-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-10-15 11:59PM)
ฮิต:
590 ฮิต